ISO-sekcja-2

Zobowiązujemy się do spełniania wymagań opisanych w normie ISO 9001:2008 i Księdze Jakości oraz do ciągłego doskonalenia naszego  Systemu Zarządzania.