O-firmie-sekcja-3

W roku 1990 r. została poszerzona działalność firmy o wyroby produkowane technologią wytłaczania.