profile-sekcja-4

Posiadamy technologię wytłaczania profili:

  • sztywnych
  • elastycznych o twardości od 40°Sh do 85°Sh
  • współwytłaczanych twardo – miękkich
  • perforowanych (z otworami w profilu)

Profile wytłaczane możemy zgrzewać lub kleić – więcej informacji udzieli nasz Dział Sprzedaży.